№ 5 2017

№ 5 2017 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


К.М. Амосова, Н.В. Шишкіна, Ю.В. Руденко, А.Б. Безродний, І.Ю. Кацитадзе, С.М. Дубинська

Показники артеріальної жорсткості, хвиль відображення й шлуночково-артеріальної взаємодії в пацієнтів з артеріальною гіпертензією і серцевою недостатністю зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка


І.О. Живило, Г.Д. Радченко, Є.Ю. Тітов, Ю.М. Сіренко

Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу в пацієнтів з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією з різними функціональними можливостями та кінцевими точками


Т.Г. Слащева, Г.Д. Радченко, Ю.М. Сіренко, І.М. Марцовенко

Чинники, що асоціюються зі зміною прихильності пацієнта до антигіпертензивного лікування


В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, О.Е. Матузок

Зв’язок асиметричного диметиларгініну з клінічними, лабораторними та ультразвуковими показниками у хворих з інфарктом міокарда, яким проведено тромболітичну терапію


М.M. Долженко, В.Є. Досенко, Л.Є. Лобач

Рецесивна модель наслідування гена альдостеронсинтетази та показники діастолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і післяінфарктним кардіосклерозом


У.П. Черняга-Ройко, О.Й. Жарінов, Н.С. Павлик, С.С. Павлик

Предиктори раннього рецидиву аритмії в пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією і тріпотінням передсердь після кардіоверсії


В.Ю. Жарінова, О.Ю. Галецький, Л.А. Бодрецькa

Диагностическое значение уровня фактора роста нервов при желудочковой экстрасистолии у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца


В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко

Прогнозування перебігу міокардиту на основі комплексного аналізу імунного статусу та структурно-функціонального стану серця


В.Й. Целуйко, С.М. Сухова, Л.М. Яковлева, К.Ю. Кіношенко

Чинники, що асоціюються з несприятливим віддаленим прогнозом у хворих з гострою тромбоемболією легеневих артерій


О.Г. Несукай, Й.Й. Гіреш

Вивчення функції правого шлуночка в пацієнтів з гіпертонічною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії


В.В. Бугаєнко, І.П. Голікова, М.П. Слободяник

Діагностичні тести при підозрі на ішемічну хворобу серця в жінок. Роль методу визначення коронарного кальцію (клінічні випадки)


O.O. Мельник

Фармакогенетичне тестування для персоналізації дозування варфарином


В.І. Березуцький, М.С. Березуцька

Можливості музичної терапії в лікуванні артеріальної гіпертензії


Європейський конгрес кардіологів – 2017

Підготував С.М. Кожухов


Резолюція ХVIII Національного конгресу кардіологів України

(Київ, 20–22 вересня 2017 р.)


Володимир Іванович Волков

(до 80-річчя від дня народження)