№ 5 2018

№ 5 2018 рік
Український Кардіологічний Журнал
Науково-практичний журнал
Передплатний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


Мета журналу і редакційна політика


Л.А. Міщенко, О.О. Матова, М.Ю. Шеремет, К.І. Сербенюк, О.Б. Кучменко

Активність системного запалення низької градації в пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією


Л.Г. Воронков, Г.Є. Дудник, А.В. Ляшенко

Стан ниркової функції в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від клінічних показників та параметрів гемодинаміки


В.В. Горбачова, А.В. Ляшенко, Т.І. Гавриленко, Л.С. Мхітарян, Л.Г. Воронков

Клініко-інструментальна характеристика та клінічний прогноз у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності та характеру залізодефіцитного стану


В.К. Тащук, О.С. Полянська, П.Р. Іванчук, Т.М. Амеліна, М.В. Тащук

Кардіопротекція у хворих зі стабільною стенокардією: аналіз цифрової обробки електрокардіограми


О.В. Петюніна, М.П. Копиця

Асоціації рівня васкулоендотеліального фактора росту А з показниками гемодинаміки у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST


В.П. Чижова

Вплив інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань на мікроциркуляторну ланку системи кровообігу та показники вуглеводного і ліпідного обмінів у осіб похилого віку з предіабетом


О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров

Хірургічна реваскуляризація міокарда при стабільній ішемічній хворобі серця. Quo vadis?


Г.М. Солов’ян, Т.В. Міхалєва

Тахікардії з широкими комплексами QRS: диференційна діагностика та невідкладна терапія


Віталій Іванович Денесюк

(до 80-річчя від дня народження)


ESC CardioMed – новий електронний підручник з кардіології Європейського товариства кардіологів


Європейський конгрес кардіологів (Мюнхен, 25–29 серпня 2018 року)

Підготував С.М. Кожухов


Резолюція ХIX Національного конгресу кардіологів України

(Київ, 26–28 вересня 2018 року)


Пам’яті Олександра Івановича Дядика
(1941–2018)


До відома авторів