В.А. Гандзюк.Аналіз захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні

Мета – вивчити стан захворюваності, особливості та тенденції хвороб системи кровообігу населення України за період 2008–2012 рр. Вивчено дані Європейського регіонального бюро ВООЗ, офіційної статистики Державного комітету статистики України, Центру медичної статистики МОЗ України. Використано системний підхід, медико-статистичний і аналітичний методи. Проаналізовано динаміку захворюваності на хвороби системи кровообігу, зокрема на ішемічну хворобу серця (ІХС) протягом 5 років в Україні та європейському регіоні. ІХС стоїть на головних позиціях у структурі захворюваності, інвалідності та смертності в усіх регіонах України. Таким чином, ІХС – найпоширеніша патологія в Україні, і в структурі поширеності хвороб системи кровообігу і захворюваності на них серед дорослих її частка становить відповідно 34,1 і 28,0 %, а серед працездатного населення – 27,3 і 24,3 %.

Повний текст статті