№ 6 2016

№ 6 2016 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


До ювілею Євгенії Петрівни Свіщенко.


В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, О.О. Даниленко, Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова.

Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики.


К.М. Амосова, Ю.О. Сиченко, Ю.В. Руденко, І.В. Прудкий, А.Б. Безродний, І.Ю. Кацитадзе, І.І. Горда.

Резолюція сегмента ST після первинних перкутанних коронарних втручань: частота досягнення, клінічне значення і незалежні предиктори.


О.М. Пархоменко, О.О. Сопко, Я.М. Лутай, О.І. Іркін, А.О. Степура, Д.О. Білий, С.П. Кушнір.

Гострий кардіоренальний синдром у стабільних хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST: патогенетична роль порушення ендотелійзалежної вазодилатації.


Г.Д. Радченко, Л.О. Муштенко, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.А. Яринкіна, С.В. Поташев, Ю.М. Сіренко.

Вплив фіксованої комбінації периндоприлу й амлодипіну на ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічною хворобою серця та без неї (результати дослідження EPHES).


Н.Г. Бичкова, С.А. Бичкова, Г.А. Таран.

Імунологічні аспекти перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з хронічним обструктивним захворюванням легень.


О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай.

Предиктори виникнення серцево-судинних подій пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь неклапанного походження.


О.Г. Несукай, Й.Й. Гіреш.

Оцінювання функції лівих відділів серця методом спекл-трекінг ехокардіографії в пацієнтів з гіпертрофією лівого шлуночка різного ступеня.


Д.Д. Дячук, А.М. Кравченко, Л.С. Файнзільберг, С.С. Станіславська, З.А. Корчинська, К.Б. Оріховська, В.С. Пасько, К.О. Міхалєв.

Скринінг ішемії міокарда методом оцінки фази реполяризації.


О.О. Кваша, І.П. Смирнова, І.М. Горбась, О.В. Срібна.

Профіль серцево-судинного ризику в чоловіків, які проживають у місті: 35-річна динаміка.


І.Г. Лебідь, І.М. Ємець.

Стать-детерміновані відмінності в оперованих та неоперованих дорослих із природженими вадами серця.


О.О. Гарміш, В.Г. Левченко, Ю.М. Сіренко, М.Р. Ікоркін.

Оцінка показників запальної активності та ураження периферичних судин як маркерів серцево-судинного ризику в жінок з ревматоїдним артритом.


С.О. Сіромаха, Л.М. Прокопович, В.П. Залевський, О.З. Парацій, О.С. Головенко, Я.П. Труба, В.В. Лазоришинець.

Випадок невідкладного лікування тріпотіння передсердь у новонародженого.


О.М. Голтвян, Ю.Г. Кияк, О.Ю. Барнетт.

Сучасні погляди на кальцифікацію вінцевих артерій та методи її діагностики


Пам’яті Георгія Вікторовича Дзяка.

(1945–2016)