№ 6 2017

№ 6 2017 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


Є.П. Свіщенко, Л.А. Міщенко від імені групи дослідників

Клініко-демографічні характеристики пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією: результати дослідження СТАРТ


А.В. Руденко, М.Л. Руденко, О.А. Береговий

Особливості післяінфарктного розриву міжшлуночкової перегородки


В.Й. Целуйко, О.Д. Ярова

Результати холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих на атеросклероз периферичних артерій нижніх кінцівок та чинники, асоційовані з виявленими порушеннями


Н.Д. Орищин, Ю.А. Іванів

Предиктори ішемічної мітральної недостатності в пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка після перенесеного інфаркту міокарда різної локалізації


Л.Г. Воронков, О.Л. Філатова, А.В. Ляшенко, Н.А. Ткач, Н.Г. Ліпкан

Виживаність упродовж 24 місяців та її предиктори в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі


Т.В. Міхалєва, О.С. Сичов, Т.В. Гетьман, В.Г. Гур’янов, К.О. Міхалєв

Предиктори виникнення рецидиву аритмії в пацієнтів із фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення синусового ритму: місце поліморфізму rs10465885 гена конексину-40


Ю.І. Залізна, К.О. Міхалєв, О.Й. Жарінов

Предиктори виникнення рецидиву аритмії після першого епізоду неклапанної фібриляції передсердь при спостереженні протягом 6 місяців


Н.В. Понич

Регрес гіпертрофії лівого шлуночка в пацієнтів з критичним аортальним стенозом після протезування аортального клапана


О.Г. Несукай, Й.Й. Гіреш

Динаміка показників деформації лівих відділів серця у хворих на гіпертонічну хворобу при довготривалому лікуванні


М.В. Гребеник, С.М. Маслій/span>

Клінічний досвід фармакотерапії аритмій: фокус на етацизин – ефективність і профіль безпечності


Л.К. Соколова, В.М. Пушкарьов, О.I. Ковзун, В.В. Пушкарьов, М.Д. Тронько

Цукровий діабет і атеросклероз: епігенетичні механізми патогенезу. Огляд літератури


Віктор Денисович Сиволап

(до 75-річчя від дня народження)