В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова, О.О. Даниленко.Особливості структурно-функціонального стану лівих відділів серця у пацієнтів з гіпертонічною хворобою з різними типами ремоделювання

Мета – дослідити особливості структурно-функціонального стану лівих відділів серця в пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГХ) з урахуванням типу ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) за допомогою спекл-трекінг ехокардіографії. Обстежено 100 пацієнтів з ГХ віком (55,5±0,5) року. Відповідно до типу ремоделювання ЛШ хворі на ГХ були розподілені на чотири групи: 1-ша – 23 пацієнти з нормальною геометрією ЛШ, 2-га – 16 хворих з концентричним ремоделюванням ЛШ, 3-тя – 29 пацієнтів з концентричною гіпертрофією ЛШ (ГЛШ), 4-та – 32 хворих з ексцентричною ГЛШ. Усім хворим виконано ехокардіографію та спекл-трекінг ехокардіографію. Виявлено порушення поздовжньої та циркулярної складових деформації міокарда ЛШ у 3-й та 4-й групах порівняно з 1-ю та 2-ю групами та відсутність залежності між типом ремоделювання ЛШ і радіальною складовою деформації міокарда ЛШ. Підвищення у 2-й групі пізньодіастолічної деформації лівого передсердя (ЛП) на 17,6 % (Р<0,05) порівняно з такою у хворих 1-ї групи можна вважати компенсаторним механізмом наповнення ЛШ у відповідь на збільшене перенавантаження ЛШ тиском. Виснаження резерву скоротливої функції ЛП у хворих з концентричною та ексцентричною ГЛШ обумовлює дилатацію ЛП, зниження резервуарної функції ЛП на 22,1 % (Р<0,05) та 26 % (Р<0,05), а також кондуїтної функції ЛП на 30 % (Р<0,05) та 24 % (Р<0,05) відповідно порівняно з такими у хворих з нормальною геометрією ЛШ. У хворих на ГХ з концентричним ремоделюванням ЛШ відзначено порушення поздовжньої складової деформації міокарда ЛШ та посилення скорочувальної функції ЛП. У хворих на ГХ з концентричною і ексцентричною ГЛШ, крім поздовжньої, порушена циркулярна складова деформації міокарда ЛШ, а також реєструють зниження резервуарної та кондуїтної функцій ЛП.

Повний текст статті