А.М. Урбанович.Рівень sР-селектину крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію.

Мета – дослідити вміст sР-селектину у хворих цукровий діабет (ЦД) 2-го типу з артеріальною гіпертензією (АГ) 1–2-го ступеня і без АГ. Обстежено 137 пацієнтів із ЦД 2-го типу із АГ 1–2-го ступеня і без АГ та контрольну групу із 32 практично здорових осіб. Усім пацієнтам проведено добове моніторування артеріального тиску, визначення рівня глікозильованого гемоглобіну та sР-селектину. Аналіз результатів при розподілі пацієнтів на групи залежно від тривалості ЦД показав, що рівень sР-селектину найвищий у пацієнтів, які хворіють на ЦД понад 10 років та мають супутню АГ; при меншій тривалості ЦД 2-го типу наявність АГ істотно не впливає на рівень sР-селектину.

Повний текст статті