О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай.Прогностичні фактори збереження синусового ритму і розвитку постійної форми аритмії після кардіоверсії у хворих з персистентною формою фібриляції передсердь неклапанної етіології

Прогнозування збереження синусового ритму та розвитку постійної форми аритмії у хворих з епізодом персистентної фібриляції передсердь (ФП) є актуальним, оскільки пов’язано з якістю життя і подальшою стратегією терапії. Мета роботи – оцінити найбільш значущі клініко-ехокардіографічні чинники, пов’язані зі збереженням синусового ритму протягом 6 місяців після кардіоверсії й розвитком постійної форми ФП у хворих з персистентною ФП. У результаті аналізу розраховано, що зі зривом синусового ритму протягом 6 місяців після кардіоверсії достовірно пов’язані жіноча стать, фракція викиду лівого шлуночка < 40 %, сума балів за шкалою CHA2DS2-VASc ≥ 4, показник Se < 6 см/с. Незалежними предикторами розвитку постійної форми ФП від статі, віку, артеріальної гіпертензії, анамнезу аритмії, об’єму лівого передсердя були показники Е/Еm та фракція викиду лівого шлуночка.

Повний текст статті