О.С. Сичов, А.О. БородайОсобливості виявлення тромбоутворення в порожнинах серця у хворих з типовим тріпотінням передсердь і пацієнтів з фібриляцією передсердь

Мета роботи – визначити частоту ознак тромбоутворення у хворих з типовим тріпотінням передсердь (ТП) порівняно з такою в пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП), встановити клінічні та ехокардіографічні чинники, що дозволяють прогнозувати їх виявлення у хворих з ТП. Проведено аналіз ехокардіографічних та клінічних показників у хворих з ТП, найбільш тісно пов’язаних із ознаками тромбоутворення. Встановлено, що у хворих з персистентною формою ТП значно рідше реєструють тяжку дисфункцію вушка лівого передсердя, проте достовірно частіше – тромби в порожнині лівого шлуночка. Систолічна дисфункція лівого шлуночка була основним предиктором дисфункції вушка лівого передсердя та тромбоутворення в порожнинах серця у хворих з типовим ТП.

Повний текст статті