І.М. Горбась, О.О. Кваша, І.П. Смирнова, С.Б. Осипенко.Шляхи корекції показників ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з метаболічними порушеннями

Мета – вивчити вплив тривалого (6 міс) споживання засобу корекції ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з метаболічними порушеннями. У відкритому непорівняльному дослідженні 30 чоловіків і жінок протягом 6 міс споживали засіб корекції ліпідного та вуглеводного обміну (чорничну пасту) по 1 столовій ложці двічі на день. Учасників обстежили на початку дослідження, через 3 та 6 міс прийому засобу. Визначали вміст ліпідів, глюкози, С-реактивного протеїну (СРП), протромбіновий індекс, рівень артеріального тиску, проводили антропометричні вимірювання. Встановлено достовірне зниження протромбінового індексу через 3 міс вживання засобу, подальший прийом не впливав на значення цього показника. Через 6 міс реєстрували значуще зменшення рівнів загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності та СРП відповідно на 9; 13 і 29 %. Виявлено істотне зниження середнього рівня глюкози з (5,26±0,12) до (4,58±0,14) ммоль/л (Р<0,001). Не встановлено впливу компонентів чорничної пасти на масу тіла і рівень артеріального тиску. Вивчений засіб позитивно впливає на показники ліпідного та вуглеводного обміну, істотно знижуючи вміст загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності, глюкози та СРП і може використовуватися для корекції порушень ліпідного й вуглеводного обміну як окремо, так і в комплексі з основним лікуванням.

Повний текст статті