В.Й. Целуйко, Н.В. Матвійчук, К.Ю. Кіношенко.Галектин-3 у хворих на хронічну серцеву недостатність

Мета – оцінити зв’язок рівня галектину-3 з клініко-інструментальними показниками в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН), коронарного та некоронарного генезу. Обстежено 36 хворих на ХСН (29 чоловіків та 7 жінок) віком у середньому (52,41±1,60) року. Тривалість анамнезу захворювання – (4,05±0,60) року. Всім пацієнтам проведено комплексне обстеження: стандартну ЕКГ у 12 відведеннях, тест с 6-хвилиною ходьбою, ехокардіографію, холтерівське моніторування ЕКГ, визначення галектину-3 в сироватці крові. Рівень галектину-3 становив 16,0–71,1 нг/мл (у середньому (33,74±2,11) нг/мл). Хворі на ХСН з високими рівнями галектину-3 мали тяжчий перебіг захворювання. Встановлено взаємозв’язок між рівнем галектину-3 та ступенем вираження ремоделювання, а також небезпечними для життя порушеннями ритму серця.

Повний текст статті