Про Журнал

Український кардіологічний журнал

Науково-практичний журнал

Видається із січня 1994 року

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України
(Додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р.)

Журнал зареєстровано в наукометричних базах Google Scholar та РІНЦ, внесено до загальнодержавної повнотекстової бази даних «Наукова періодика України», реферативної бази даних «Україніка наукова», матеріали розміщуються в Українському реферативному журналі «Джерело».

Засновник: ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х

Виходить 6 разів на рік

Мови видання: українська, російська, англійська.

«Український кардіологічний журнал» розрахований на широку аудиторію лікарів. У ньому публікуються оригінальні дослідження, огляди, лекції. Приділена увага питанням фундаментальної та клінічної кардіології, зокрема, етіології, патогенезу, діагностиці, лікуванню і профілактиці серцево-судинних хвороб.

Головний редактор – В. О. Шумаков (Київ)

Заступник головного редактора – Л. Г. Воронков (Київ)

Відповідальний секретар – О.Й. Жарінов (Київ)

Редакція журналу:
03680, Україна, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска” НАМН України»
Тел./факс: +380 (44) 291-61-30 (відповідальний секретар)
E-mail: oleg_zharinov@hotmail.com

Випусковий редактор – І.М. Чубко
E-mail: iryna.chubko@gmail.com

Видавець: ТОВ «Четверта хвиля»
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 340 від 20.02.2001 р.
03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 119, оф. 213
Тел.: (44) 221-13-82
Е-mail: 4w@4w.com.ua