С.М. Кожухов.Гостра серцева недостатність: особливості електрофізіологічних властивостей міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка.

Наведено результати аналізу клініко-анамнестичних характеристик та даних інструментальних досліджень 488 хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST на ЕКГ зі збереженою і зниженою систолічною функцією лівого шлуночка. Встановлено, що найбільш виражена електрична нестабільність міокарда визначається у пацієнтів з ознаками гострої серцевої недостатності та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. Хворі зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка з ознаками гострої серцевої недостатності також мають порушення процесів деполяризації, часових і спектральних показників негомогенності реполяризації міокарда лівого шлуночка, але менш виражені.

Повний текст статті