Т.М. Амбросова, О.М. Ковальова, Д.А. Амбросов.Профіль адипокінів та прогностичні маркери перебігу артеріальної гіпертензії.

У статті представлено обґрунтування розробки та наведено математичну модель прогнозування перебігу артеріальної гіпертензії з урахуванням змін найбільш прогностично значущих критеріїв, таких як антропометричні параметри, показники вуглеводного і ліпідного профілю та адипокінів у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з ожирінням, що дозволить визначити популяцію й індивідуумів з високим кардіометаболічним ризиком.

Повний текст статті