О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, К.О. Яновська, М.М. Гельмедова, Л.В. Якушко Адипокіни та їх співвідношення у хворих з метаболічним синдромом

Мета роботи – вивчити зв’язок між секреторною активністю адипозної тканини (лептин, адипонектин, відношення лептин/адипонектин) та індексом маси тіла (ІМТ), наявністю синдрому інсулінорезистентності. Обстежено 174 хворих з метаболічним синдромом – 88 жінок і 86 чоловіків, яких розподілили в клінічні групи залежно від ІМТ та індексу НОМА. Оцінювали рівні лептину, адипонектину та їх відношення, вміст ліпідів крові. У пацієнтів з метаболічним синдромом незалежно від статі реєстрували зв’язок між поступовим збільшенням ІМТ та зростанням рівня лептину в плазмі крові, аналогічного чіткого зв’язку ІМТ з рівнем адипонектину в плазмі не відзначено. Встановлено прямий сильний кореляційний зв’язок між підвищенням ІМТ та зростанням відношення лептин/адипонектин, незалежно від тендерних особливостей. Виявлено прямий кореляційний зв’язок між індексом НОМА та відношенням лептин/адипонектин, а також негативну кореляцію з рівнем адипонектину. Спостерігали прямий кореляційний зв’язок між відношенням лептин/адипонектин та проатерогенним показником ліпідного спектра – рівнем тригліцеридів, а також зворотний кореляційний зв’язок з антиатерогенним показником – рівнем холестерину ліпопротеїнів високої щільності.

Повний текст статті