R. Liew.Альманах-2013: порушення серцевого ритму та кардіостимуляція.

Упродовж останніх років досягнуто знаних результатів у галузі електрофізіології та кардіостимуляції. Поглибилися знання та поліпшилося розуміння клініцистами й дослідниками механізмів розвитку, діагностики, лікування та стратифікації ризику в разі фібриляції передсердь. Упровадження нових пероральних антикоагулянтів надало клініцистам альтернативні варіанти ведення пацієнтів з помірним та високим тромбоемболічним ризиком. Поряд з цим постійно з’являються нові дані з використання катетерної абляції в лікуванні симптомної фібриляції передсердь. Інтенсивно досліджують також серцеву ресинхронізувальну терапію (СРТ) у пацієнтів із серцевою недостатністю. Аналіз результатів найбільш значних рандомізованих клінічних досліджень показав, що СРТ надає переваги у виживанні пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю та зменшує ступінь вираження клінічної симптоматики. Проведені у подальшому дослідження мали на меті чітко встановити критерії відбору пацієнтів для проведення СРТ та визначити клінічні характеристики, асоційовані з її ефективністю. Проблему раптової серцевої смерті та питання імплантованих кардіовертерів-дефібриляторів активно вивчають, при цьому нові дані епідеміологічних і клінічних досліджень дають можливість поліпшити відбір пацієнтів, а також оптимізувати стратифікацію ризику й лікувальну тактику. Цей огляд стосується найбільш значних досягнень у галузі аритмології та кардіостимуляції.

Повний текст статті