С.М. Тиць, О.Г. Гуков, М.А. Шаповалов, А.І. Некраса, О.Д. Луговськов, Ю.Г. Перцова.Аналіз діяльності регіональної реперфузійної мережі Луганської області

Аналіз даних за 2012 р. дав можливість підбити перші підсумки роботи регіональної реперфузійної мережі Луганської області та оцінити ефективність створеної системи. Ми зафіксували значний приріст загальної кількості коронарних і ургентних втручань, збільшення охоплення реперфузійної терапією хворих з гострим коронарним синдромом з підйомом сегмента ST, зниження показника загальної летальності та смертності від інфаркту міокарда. З огляду на це з метою підвищення ефективності й поліпшення якості допомоги хворим з гострим коронарним синдромом з підйомом сегмента ST у 2013 р. у протокол внесено необхідні зміни та доповнення.

Повний текст статті