Н.І. Бардаченко, О.В. Курята Ангіографічні ознаки коронарного атеросклерозу і вторинна профілактика ішемічної хвороби серця.

Мета дослідження – оцінити якість проведення вторинної профілактики ішемічної хвороби серця (ІХС) у клінічній практиці на підставі аналізу медичних даних хворих, яким виконано ангіографічне дослідження вінцевих артерій. За даними одномоментного ретроспективного аналізу історій хвороб пацієнтів з ІХС, яким було здійснено ангіографічне дослідження вінцевих судин (2006-2008), виявлено чіткі тенденції щодо щорічного збільшення кількості проведених коронарографічних досліджень, майже чотириразове переважання серед обстежених хворих чоловіків порівняно з жінками, зростання частки хворих працездатного віку, особливо у віці до 44 років, збільшення з віком частоти ураження вінцевих артерій. Отримані дані у хворих на ІХС свідчать про недостатнє або неповне використання можливостей профілактичних заходів, значні очікувані перспективи щодо зменшення частоти серцево-судинних захворювань при вдосконаленні системи профілактики.

Повний текст статті