Г.В. Демиденко, О.М. Ковальова.Активність апеліну в пацієнтів з гіпертонічною хворобою: вікові та гендерні особливості.

Мета – визначити активність апеліну у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) залежно від віку та статі. Обстежено 94 хворих на ГХ І–ІІ стадії з підвищенням артеріального тиску (АТ) 1–3-го ступеня. У хворих на ГХ встановлено вікові та гендерні особливості активності апеліну. Рівень експресії пептиду підвищений у чоловіків середнього віку та жінок похилого віку. Рівні апеліну в плазмі крові хворих на ГХ ІІ стадії вищі за такі в пацієнтів з ГХ І стадії незалежно від статі та віку. У жінок з підвищенням АТ 2-го та 3-го ступеня рівень експресії адипокіну вищий за показники у чоловіків. При розподілі хворих за тривалістю хвороби встановлено більш виражене підвищення апеліну в жінок кожної групи, ніж у чоловіків. Найвищі показники пептиду зареєстровано у хворих із серцевою недостатністю ІІ стадії. Можлива протекторна роль апеліну в патогенезі ГХ пов’язана із активацією пептиду пропорційно до патологічних змін у ліпідному і вуглеводному обмінах, що підтверджено численними кореляційними зв’язками.

Повний текст статті