А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай, Т.В. Гетьман, А.В. Рибак.Зв’язок між фібриляцією передсердь, артеріальною гіпертензією і німими інфарктами головного мозку

Мета – оцінити зв’язок між фібриляцією передсердь (ФП), артеріальною гіпертензією та німими інфарктами головного мозку (НІМ) у хворих без інсульту в анамнезі.

Матеріал і методи. Обстежено 157 пацієнтів без інсульту в анамнезі: 124 – з неклапанною ФП та 33 – із синусовим ритмом (СР). Усім хворим проведено клінічне, неврологічне, біохімічне дослідження, трансторакальну та черезстравохідну ехокардіографію, дуплексне сканування сонних артерій та мультиспіральну комп’ютерну томографію головного мозку.

Результати. НІМ виявлено у 48 (30,6 %) пацієнтів: у 41 (33,1 %) хворого з ФП та у 7 (21,2 %) – без ФП (Р=0,2). НІМ ≥ 15 мм відзначено лише у групі хворих з ФП – у 10 (8,1 %) осіб. Частота виявлення поверхневих (10,5 проти 9,1 %; Р=0,8) та базальних (22,6 проти 21,2 %; Р=0,9) НІМ не відрізнялася у групах хворих з ФП і СР відповідно, але поверхневі ураження у хворих з ФП були достовірно більшими ((20,0±13,6) проти (4,8±0,3) мм; Р=0,01). За результатами мультиваріантного аналізу ФП (відношення шансів (ВШ) 3,3; 95 % довірчий інтервал (ДІ) 1,2–9,9; Р=0,03) та артеріальна гіпертензія з офісним систолічним артеріальним тиском (САТ) ≥ 160 мм рт. ст. (ВШ 3,5; 95 % ДІ 1,1–10,0; Р=0,02) були незалежними предикторами виявлення НІМ. Для хворих із ФП незалежним предиктором поверхневих НІМ та НІМ ≥ 15 мм була середня швидкість вигнання з вушка лівого передсердя < 30 см/с (Р=0,02 для обох груп). Висновки. НІМ часто трапляються як у хворих з ФП, так і у пацієнтів із СР. ФП та САТ ≥ 160 мм рт. ст. є предикторами виявлення НІМ, не залежними від віку ≥ 65 років, статі, наявності цукрового діабету, зниженої систолічної функції лівого шлуночка (фракція викиду < 40 %) та кліренсу креатиніну < 90 мл/хв.

Повний текст статті