І.Г. Матіящук Атеросклеротичне ураження вінцевих артерій та ішемічна хвороба серця у хворих на системний червоний вовчак.

Мета роботи – визначити частоту і характер атеросклеротичного ураження вінцевих артерій (ВА) і асоційованої з ним ішемічної хвороби серця (ІХС) у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ), запропонувати раціональний алгоритм діагностики ІХС у цієї категорії хворих. Вивчено результати аутопсії за секційними протоколами й історії хвороб 33 померлих, які страждали на СЧВ, та обстежено 100 хворих на СЧВ. Для виявлення кальцинозу ВА проводили мультиспіральну комп’ютерну томографію (МСКТ), з метою діагностики ІХС – тредміл-тест і стрес-ехокардіографію з дипіридамолом. Ознаки атеросклерозу аорти спостерігали у 51,5% померлих осіб, ВА – у 39,4%, стенотичні ураження ВА реєстрували у кожного п’ятого померлого хворого. За даними МСКТ кальцифікацію ВА визначено у 39% хворих на СЧВ, середні значення кальцієвого індексу відповідали слабкій кальцифікації. Ступінь
кальцифікації різних ділянок ВА зменшувався в такій послідовності: передня низхідна гілка лівої ВА – стовбур лівої ВА – права ВА – огинаюча гілка лівої ВА. На підставі результатів трьох методів дослідження діагноз ІХС встановлено у 21 хворого на СЧВ (53,8% від кількості хворих з позитивними результатами МСКТ). Клінічні ознаки ІХС відзначали в 11 хворих. Для своєчасного виявлення ІХС у хворих на СЧВ рекомендовано такий алгоритм діагностики: як скринінговий тест для діагностики атеросклерозу ВА доцільно використовувати метод МСКТ; у хворих з позитивними результатами МСКТ з метою діагностики ІХС слід віддавати перевагу стрес-ехокардіографії з дипіридамолом унаслідок вищої інформативності цієї проби (96,2%) порівняно з тредміл-тестом (55,3%).

Повний текст статті