Т.Б. Бевзенко, І.Ю. Головач, М.В. Єрмолаєва, Л.В. Седа, О.В. Синяченко. Кардіопульмональні зміни при васкуліті Шенлайна – Геноха

Мета роботи – оцінити частоту уражень серця і легенів у хворих на васкуліт Шенлайна – Геноха, дослідити взаємозв’язок характеру кардіопульмональних змін з іншими ознаками перебігу захворювання, визначити патогенетичну значущість змін адсорбційно-реологічних властивостей крові та ендотеліальної функції судин.

Матеріал і методи. Обстежено 144 хворих (56 % чоловіків і 44 % жінок) віком 14–65 років. Виконували електро- й ехокардіографію, холтерівське моніторування, ангіосонографію, спірографію, оцінку стану альвеолярно-капілярної мембрани, рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини, комп’ютерну та магнітно-резонансну візуалізацію легенів.

Результати. Ураження серця спостерігається у 31 % хворих на васкуліт Шенлайна – Геноха, а легенів – у 5 %. Воно виявляється порушеннями збудливості міокарда, електричної провідності серця, змінами клапанного апарату й розмірів камер серця, виникненням систолічної й діастолічної дисфункції лівого шлуночка, інтерстиціального пневмоніту, фіброзивного альвеоліту та обструктивного бронхіту із розвитком гіпертензії в малому колі кровообігу, підвищенням легеневого судинного опору, погіршенням вентиляційної і дифузійної здатності легенів.

Висновки. Кардіальні та пульмональні зміни між собою взаємопов’язані, а в їх патогенезі беруть участь порушення в’язких, еластичних, поверхнево-активних і релаксаційних властивостей крові, співвідношення ендотелійзалежних вазоконстрикторів та вазодилататорів.

Повний текст статті