І.М. Хомазюк, Ж.М. Габулавічене.Варіабельність артеріального тиску в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою.

Мета дослідження – визначити особливості та клінічне значення підвищення варіабельності артеріального тиску (АТ) в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (УЛНЧА) з гіпертонічною хворобою (ГХ). Обстежено 315 чоловіків. До 1-ї групи увійшли 165 УЛНЧА з ГХ, у тому числі 36 – з ГХ І стадії і 129 – з ГХ ІІ стадії, до 2-групи – 62 хворих: 20 – з ГХ І стадії і 42 – з ГХ ІІ стадії, які не брали участі в ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Контрольну групу становили 88 УЛНЧА без захворювань системи кровообігу. У 77,7 % УЛНЧА з ГХ реєстрували підвищення варіабельності АТ: у 52,4 % – у всі періоди доби, у 25,3 % – у нічний час. Показники варіабельності АТ в УЛНЧА достовірно перевищували такі у хворих загальної популяції при тому, що значення інших показників у них були зіставними. Визначення підвищеної варіабельності АТ – індикатор розвитку і тяжкості гіпертрофії лівого шлуночка.

Повний текст статті