Украинская баннерная сеть

Віра Йосипівна Целуйко
(до дня народження)

28 червня відсвяткувала день народження один з провідних кардіологів країни, завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Віра Йосипівна Целуйко.

На сьогоднішній день професор В.Й. Целуйко справедливо вважається найбільш кваліфікованим фахівцем з генетичних аспектів серцево-судинних захворювань, а саме атеросклерозу, інфаркту міокарда, гіпертрофічної кардіоміопатії, метаболічного синдрому, серцевої недостатності. В 2000 р. за цикл робіт “Генетичні основи дисліпопротеїдемії та атеросклерозу” В.Й. Целуйко отримала академічну премію з теоретичної медицини.

Результати наукових досліджень В.Й. Целуйко добре відомі не тільки в Україні, а й за її межами та неодноразово доповідалися на міжнародних i національних кардіологічних форумах. Професор В.Й. Целуйко є автором більш ніж 300 публікацій у фахових виданнях, серед яких 4 монографії, 15 методичних рекомендацій та 17 авторських свідоцтв і патентів України. В 2003 р. під редакцією В.Й. Целуйко видано монографію “Курс лекцій з клінічної кардіології”, яка стала настільною книгою для лікарів- кардіологів і терапевтів.

В.Й. Целуйко є членом Правління Українського товариства кардіологів, очолює Харківську наукову медичну асоціацію кардіологів та лікарів функціональної діагностики. Професор В.Й. Целуйко є членом редакційної ради таких фахових медичних журналів, як “Український кардіологічний журнал”, “Серце і судини”, “Міжнародний медичний журнал”, “Внутрішня медицина”, “Медицина неотложных состояний”.

Очолювана професором В.Й. Целуйко кафедра є однією з провідних в Україні за фахом “Кардіологія”, на ній щорічно підвищують кваліфікацію понад 300 кардіологів, терапевтів та лікарів сімейної практики, як українських, так і зарубіжних, навчаються клінічні ординатори та аспіранти. Під керівництвом професора В.Й. Целуйко захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації.

В.Й. Целуйко – висококваліфікований фахівець, за порадою до якого звертаються кардіологи не тільки міста Харкова та області, а і з різних регіонів України. Лекції В.Й. Целуйко є зразком наслідування для викладачів і невичерпним джерелом інформації щодо різноманітних проблем кардіології.

Викладацьку, лікувальну та наукову роботу професор В.Й. Целуйко плідно поєднує з виконанням обов’язків головного кардіолога Головного управління охорони здоров’я Харківської області. За період перебування В.Й. Целуйко на посаді головного спеціаліста відбулися позитивні зрушення щодо виконання Національної програми з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії, створено реєстр хворих, що перенесли інфаркт міокарда, організовано центри з діагностики та лікування вторинних артеріальних гіпертензій, реабілітації кардіологічних хворих після оперативного лікування та з тромболітичної терапії. Саме в Харкові вперше в Україні здійснено догоспітальний тромболізис, організовано проведення тромболітичної терапії у районах області.

Широка ерудиція, чуйність та інтелігентність професора В.Й. Целуйко є підставою для несхильного авторитету у хворих та заслуженої поваги у колективі кафедри та академії.

Асоціація кардіологів України, редколегія “Українського кардіологічного журналу” щиро вітають Віру Йосипівну з ювілеєм, бажають їй міцного здоров’я, невичерпної енергії та нових наукових досягнень.