В.О. Сергієнко.Автономна невропатія серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу: N-термінальний фрагмент натрійуретичного мозкового пептиду і функціонально-структурні зміни міокарда.

Мета роботи – дослідити особливості концентрації N-термінального фрагмента натрійуретичного мозкового пептиду (NT-prоBNP) у крові, коригованого інтервалу QT, дисперсії інтервалу QT, параметрів внутрішньосерцевої гемодинаміки та структурно-функціонального стану міокарда у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу з діабетичною автономною невропатією серця (ДАНС). Обстежено 77 хворих на ЦД 2-го типу, з них 15 пацієнтів із ЦД 2-го типу без верифікованих серцево-судинних захворювань, 18 хворих із субклінічною стадією ДАНС, 19 – функціональною, 25 – функціонально-органічною. До контрольної групи залучили 17 практично здорових осіб, зіставних з хворими за віком та індексом маси тіла. Встановлено, що збільшення концентрації NT-prоBNP у крові хворих на ЦД 2-го типу може вказувати на наявність субклінічної ДАНС, яку часто не верифікують при використанні традиційних діагностичних методів. Збільшення концентрації NT-prоBNP корелює з приєднанням та/або прогресуванням ДАНС; статистично достовірно і незалежно корелює із пролонгацією і дисперсією інтервалу QT. Збільшення концентрації NT-prоBNP статистично достовірно й незалежно пов’язано зі зростанням маси міокарда лівого шлуночка у пацієнтів з ЦД 2-го типу. Отримані результати дозволяють припустити наявність патофізіологічних зв’язків між метаболічними, функціональними та структурними порушеннями міокарда у хворих на ЦД 2-го типу з автономною невропатією серця.

Повний текст статті