А.Г. Корнацька, О.І. Мітченко, О.В. Сопко Серцево-судинний ризик у хворих із синдромом полікістозу яєчників.

Статтю присвячено проблемі серцево-судинного ризику в жінок репродуктивного віку із синдромом полікістозу яєчників. Продемонстровано, що пацієнтки з синдромом полікістозу яєчників потребують особливої уваги лікарів-кардіологів, адже у цього контингенту хворих на тлі інсулінорезистентності та гіперандрогенії спостерігають значну поширеність факторів серцево-судинного ризику, зокрема цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, ожиріння, дисліпідемії, порівняно з основною популяцією жінок зіставного віку, що призводить до раннього виникнення та швидкого прогресування серцево-судинних хвороб і смерті.

Повний текст статті