С.В. Шевчук, Ю.С. Сегеда.Стратифікація ризику серцево-судинних подій у хворих з антифосфоліпідним синдромом.

Оцінено індивідуальний ризик серцево-судинних уражень у 77 хворих з антифосфоліпідним синдромом. Ризик виявився у 1,65–2,78 разу вищим, ніж у загальній популяції. Встановлено істотні відмінності щодо ступеня ризику за даними різних шкал стратифікації: найвищу (39 %) частку пацієнтів з високим індивідуальним ризиком реєстрували за шкалою SCORE, найнижчу (14,3 %) – за шкалою Framingham. Частка осіб з високим ризиком за шкалою Reynolds становила 20,8 %. Визначальними чинниками збільшення індивідуального ризику серцево-судинних ускладнень у хворих з антифосфоліпідним синдромом були дисліпідемія, підвищення артеріального тиску, чоловіча стать, наявність цукрового діабету та куріння. Однак встановлено, що критерії оцінки сумарного серцево-судинного ризику за шкалою SCORE не відображають реального стану серцево-судинної системи в пацієнтів з антифосфоліпідним синдромом, який оцінили інструментально.

Повний текст статті