Тематичний Архів | Category Archives: Дискусії

Г.В. Книшов, О.В. Левчишина Прогресування коронарного атеросклерозу як можливий наслідок екзогенних втручань: коронарного шунтування та стентування

Атеросклероз – хронічне захворювання, що виникає в результаті порушення жирового та білкового обмінів і характеризується ураженням артерій еластичного та еластично-м’язового типів. Згідно з однією теорією, основною причиною атеросклерозу є відкладення ліпідів у стінці судин. Інша гіпотеза полягає в тому, що для виникнення та прогресування хвороби критичним є механічне, хімічне чи імунологічне пошкодження стінки судини, в тому числі ендотелію. Мета дослідження – вивчити вплив травматичного пошкодження стінки вінцевих артерій під час проведення одного з методів прямої реваскуляризації міокарда (коронарного шунтування з підключенням апарата штучного кровообігу та без нього, коронарного стентування) на подальший розвиток атеросклерозу вінцевих судин. Актуальним залишається питання відновлення симптомів стенокардії у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця з коронарним стентуванням чи шунтуванням в анамнезі, тому що ці втручання не здатні гальмувати розвиток атеросклерозу. Показані можливі механізми та локалізація пошкодження ендотелію вінцевих артерій при виконанні різних видів втручань, а саме: коронарного шунтування на працюючому серці, коронарного шунтування на зупиненому серці з підключенням апарата штучного кровообігу, коронарного стентування.

Повний текст статті