Тематичний Архів | Category Archives: Популяційна кардіологія

В.М. Корнацький, І.Л. Ревенько Медико-соціальні аспекти цереброваскулярних хвороб в Україні.

Інсульт є однією з основних медико-соціальних проблем, оскільки посідає друге місце серед причин смертності і перше серед стійкої втрати працездатності в усіх країнах світу. В роботі проведено аналіз захворюваності та смертності внаслідок інсультів за період 1999–2008 рр. в Україні та її регіонах. Проаналізовано епідеміологічну ситуацію та визначено відносний ризик захворюваності та смертності внаслідок цереброваскулярних хвороб у областях країни. Розглянуто особливості організації надання медичної допомоги хворим з інсультами в Україні.

Повний текст статті

О.О. Кваша, В.І. Казмірук Залежні від пацієнта фактори незадовільного контролю артеріального тиску у мешканців сільської місцевості

Мета дослідження – визначення факторів, які перешкоджають пацієнтам ефективно контролювати артеріальний тиск (AT) на етапі первинної медико-санітарної допомоги. Встановлено, що регулярно приймають антигіпертензивні препарати тільки 29,3 % пацієнтів. Уявлення про те, що підвищений АТ є закономірним наслідком віку, багато в чому пояснює значну кількість суб’єктивних причин нерегулярного лікування, зокрема таких як припинення прийому ліків після нормалізації АТ і “забудькуватість” (25,8 %), намагання обмежитися народними засобами (9,3 %) і точка зору, що регулярний прийом ліків не є обов’язковим (10,1 %). Майже 40 % хворих, незалежно від статі, відзначили високу вартість медикаментів як причину нерегулярного лікування. Серед пацієнт-залежних перешкод для регулярного прийому антигіпертензивних препаратів найбільш значущими виявилися вартість ліків, недостатнє розуміння користі постійного лікування за артеріальної гіпертензії і відсутність можливості самостійного вимірювання АТ удома. Найбільш суттєвими факторами взаємодії з лікарем є довіра до лікаря, ставлення лікаря до хворого і страх інформувати лікаря про пропуски прийому препаратів.

Повний текст статті