Тематичний Архів | Category Archives: Практичні рекомендації

Робоча група: Л.Г. Воронков (модератор), К.М. Амосова, Г.В. Дзяк, О.Й. Жарінов, В.М. Коваленко, О.В. Коркушко, О.Г. Несукай, О.С. Сичов, Ю.С. Рудик, О.М. Пархоменко Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017)

Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності – оригінальний консенсус-документ провідних експертів України з проблеми хронічної серцевої недостатності. Під час його підготовки було враховано зміст попереднього відповідного національного консенсус-документа (2012), а також основні положення нових рекомендацій з діагностики та лікування серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів (2016). Порівняно з попереднім відповідним документом, у національних рекомендаціях 2017 р. більш деталізовано аспекти технології ведення пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю – від моніторингу ефективності та безпечності конкретних лікувальних підходів до практичних питань, які стосуються модифікації способу життя та самодогляду пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. Порівняно з попередніми рекомендаціями, більше уваги приділено високотехнологічним апаратним методам лікування таких пацієнтів, що нині набувають дедалі більшого поширення у європейських країнах і, як віриться, з часом посядуть належне місце й у вітчизняній практиці. У спеціальному розділі узагальнено поточні знання щодо клінічних підходів, здатних знижувати ризик виникнення серцевої недостатності в пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Рекомендації є офіційним документом Асоціації кардіологів України, спрямовані на поліпшення діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності у нашій країні й призначені для використання кардіологами, терапевтами, сімейними лікарями, а також викладачами вищих медичних навчальних закладів та установ.

Повний текст статті

Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

Робоча група експертів
Асоціації кардіологів України,
Асоціації з невідкладної кардіології,
Асоціації судинних хірургів,
Асоціації кардіохірургів,
Асоціації пульмонологів,
Асоціації анестезіологів-реаніматологів України

Повний текст статті

H. Heidbuchel, P. Verhamme, M. Alings, M. Antz, H.-C. Diener, W. Hacke, J. Oldgren, P. Sinnaeve, A.J. Camm, P. Kirchhof. Оновлені практичні настанови Європейської асоціації серцевого ритму щодо застосування вітамін К-незалежних антикоагулянтів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. Частина 2.

Настанови є оновленням оригінальних практичних рекомендацій, опублікованих у червні 2013 р. Вітамін К-незалежні (нові) пероральні антикоагулянти (НОАК) – це альтернатива антагоністам вітаміну К (АВК) щодо профілактики інсульту в пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП) неклапанного генезу. У настановах висвітлені практичні аспекти застосування НОАК: 1) ініціювання терапії НОАК і принципи динамічного спостереження за пацієнтами; 2) визначення антикоагулянтного ефекту НОАК; 3) фармакокінетика й лікарські взаємодії НОАК; 4) перехід між різними режимами антикоагулянтної терапії; 5) дії при порушеннях режиму прийому препаратів; 6) застосування НОАК у пацієнтів з хронічною хворобою нирок; 7) дії при передозуванні препаратів; 8) ведення пацієнтів з кровотечами як ускладненням антикоагулянтної терапії; 9) принципи застосування НОАК у пацієнтів, які готуються до планових хірургічних втручань або абляції; 10) принципи застосування НОАК у пацієнтів, яким здійснюватимуть екстрене хірургічне втручання; 11) кардіоверсія в пацієнтів, які приймають НОАК; 12) вибір між НОАК та АВК у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями.

Повний текст статті

Література:
Europace Advance Access published August 31, 2015
Europace
doi:10.1093/europace/euv309
http://europace.oxfordjournals.org/content/europace/early/2015/08/29/europace.euv309.full.pdf

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай (укладачі), Л.Г. Воронков, М.Г. Ілляш, Д.В. Рябенко, В.Й. Целуйко, А.С. Козлюк. Діагностика та лікування хвороб перикарда. Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України

Хвороби перикарда можуть бути як ізольованим самостійним захворюванням, так і компонентом системних захворювань та виникати внаслідок інфекційних і неінфекційних причин. Робоча група з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України підготувала нові рекомендації з діагностики й лікування хвороб перикарда на підставі європейських рекомендацій 2015 р., переглянула і доповнила класифікацію міокардиту (затверджено на ХVI Національному конгресі кардіологів України у вересні 2015 р.). У рекомендаціях висвітлено нові можливості візуалізаційних методів діагностики, а також новітні схеми лікування хворих.

Повний текст статті

H. Heidbuchel, P. Verhamme, M. Alings, M. Antz, H.-C. Diener, W. Hacke, J. Oldgren, P. Sinnaeve, A.J. Camm, P. Kirchhof. Оновлені практичні настанови Європейської асоціації серцевого ритму щодо застосування вітамін К-незалежних антикоагулянтів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. Частина 1.

Настанови є оновленням оригінальних практичних рекомендацій, опублікованих у червні 2013 р. Вітамін К-незалежні (нові) пероральні антикоагулянти (НОАК) – це альтернатива антагоністам вітаміну К (АВК) щодо профілактики інсульту в пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП) неклапанного генезу. У настановах висвітлені практичні аспекти застосування НОАК: 1) ініціювання терапії НОАК і принципи динамічного спостереження за пацієнтами; 2) визначення антикоагулянтного ефекту НОАК; 3) фармакокінетика і лікарські взаємодії НОАК; 4) перехід між різними режимами антикоагулянтної терапії; 5) дії при порушеннях режиму прийому препаратів; 6) застосування НОАК у пацієнтів з хронічною хворобою нирок; 7) дії при передозуванні препаратів; 8) ведення пацієнтів з кровотечами як ускладненням антикоагулянтної терапії; 9) принципи застосування НОАК у пацієнтів, які готуються до планових хірургічних втручань або абляції; 10) принципи застосування НОАК у пацієнтів, яким буде здійснюватися екстрене хірургічне втручання; 11) кардіоверсія в пацієнтів, які приймають НОАК; 12) вибір між НОАК та АВК у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями.

Повний текст статті

Література:
Europace Advance Access published August 31, 2015
Europace
doi:10.1093/europace/euv309
http://europace.oxfordjournals.org/content/europace/early/2015/08/29/europace.euv309.full.pdf

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай (модератори), Г.В. Книшов, М.Т. Ватутін, Л.Г. Воронков, М.Г. Ілляш, Д.В. Рябенко, В.Й. Целуйко. Профілактика, діагностика та лікування інфекційного ендокардиту. Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України.

Інфекційний ендокардит (ІЕ) асоціюється з високою смертністю та частим розвитком тяжких ускладнень, незважаючи на вдосконалення діагностики та лікування. Протягом останніх років змінилися епідеміологічні характеристики ІЕ, особливого значення в етіології ІЕ набувають раніше не значущі чинники: дегенеративні зміни і протезування клапанів, зловживання внутрішньовенним введенням ліків та наркотиків, зростання кількості інвазивних процедур, як наслідок – зростання ризику бактеріємії. З огляду на це зросла частка ІЕ, асоційованого з медичним втручанням, і зменшилася роль стрептокока як етіологічного чинника. Робочою групою з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України переглянуто і доповнено класифікацію ІЕ з урахуванням рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2009 р.). Висвітлено більші можливості візуалізації серця, особливо магнітно-резонансної візуалізації. Подальший розвиток в оновлених рекомендаціях отримала концепція мультидисциплінарного підходу, наполегливо підтримується обстеження та лікування хворих з ІЕ у спеціалізованих центрах групою експертів («командою ендокардиту»).

Повний текст статті

Клінічні рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності.Оновлення 2014 року.

Спільні рекомендації Асоціації кардіологів, Асоціації з невідкладної кардіології та Асоціації анестезіологів-реаніматологів України

Повний текст статті

Асоціація кардіологів України. Рекомендації.

Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності Асоціації кардіологів України та Української асоціації фахівців із серцевої недостатності

Повний текст статті