Тематичний Архів | Category Archives: Профілактична кардіологія

В.М. Корнацький, А.П. Дорогой, Д.М. Мороз.Методологія профілактики і ранньої діагностики хвороб системи кровообігу в сучасних умовах

Мета – визначити негативні чинники впливу на розвиток і перебіг серцево-судинної патології в сучасних умовах, зокрема серед постраждалих у результаті військових дій. Обстежено 213 пацієнтів віком 21–65 років (61 чоловік і 152 жінки). Артеріальну гіпертензію реєстрували у 92 осіб, ішемічну хворобу серця – у 29, їх поєднання – у 48; некоронарогенні захворювання серця – у 44 хворих. Усім пацієнтам проводили скринінг чинників впливу на серцево-судинну патологію анкетним способом. Серед виявлених афективних порушень найбільша частка припадала на тривожні стани – 46 %, соматоформні – 20 %, депресивні – 16 %; 12 % осіб мали комбінацію тривожної та депресивної симптоматики. Тривожно-депресивна симптоматика значно переважала в жінок. Отримані дані щодо рівня стресу, тривоги, депресії та якості життя свідчать про наявність у більшості обстежених клінічно значущих порушень психологічного стану, що відображається на якості життя в цілому. Запропоновано алгоритм скринінгу тривоги та депресії на етапі первинної медико-санітарної допомоги.

Повний текст статті