Ю.В. Мазур, Н.Ю. Осовська, Н.В. Кузьмінова Церебропротекторна терапія у хворих на гіпертонічну хворобу з високим кардіальним ризиком.

На підставі дослідження добового профілю артеріального тиску та нейропсихологічного тестування у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та когнітивними порушеннями різного ступеня проведено порівняльну оцінку ефективності різних комбінацій антигіпертензивних засобів. Встановлено позитивний вплив антигіпертензивної терапії на показники добового моніторування артеріального тиску та стан когнітивних функцій, але на тлі застосування церебропротекторів ці результати мали значно кращу
динаміку.

Повний текст статті