О.Й. Жарінов, Н.П. Левчук, М.Р. Ікоркін, О.С. Сичов Зміни структури і функції міокарда у хворих із персистентною фібриляцією передсердь та різними функціональними класами серцевої недостатності.

Мета – визначити клінічні та ехокардіографічні показники, які асоціюються зі ступенем вираження хронічної серцевої недостатності (ХСН) у пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь (ФП). У дослідження залучено 227 хворих (180 чоловіків і 47 жінок, медіана віку – 54,6 року) з ФП тривалістю більше 48 год, яким планували відновлення синусового ритму серця. У 194 пацієнтів діагностували ішемічну хворобу серця (ІХС), у 176 – гіпертонічну хворобу (ГХ). У 80 (35,2%) хворих ознак ХСН не було або стан відповідав І функціональному класу (ФК) за класифікацією NYHA, у 125 (55,1%) – ІІ ФК, у 22 (9,7%) – ІІІ ФК. Встановлено, що пацієнти з
персистентною ФП і ХСН ІІ–ІІІ ФК за NYHA були старшими за віком, у них частіше діагностували ІХС і ГХ, ніж у хворих без ХСН або з І ФК. У групах осіб з гіршими ФК, відібраних для проведення планової кардіоверсії, переважно діагностували ХСН зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка і значними змінами структурно-функціонального стану передсердь. Незалежний зв’язок з ХСН ІІІ ФК за NYHA мають стадія ГХ, діаметр і фракція викиду лівого передсердя, а також частота скорочень серця і ступінь мітральної регургітації.

Повний текст статті