Б.М. Тодуров, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, О.П. Надорак, О.М. Грицай, В.Ю. Кундін, С.І. Машковська, Н.В. Понич Клінічний перебіг та лікування аритмій серця після операції аортокоронарного шунтування з аневризм-ектомією.

У публікації обговорюються клінічний перебіг та лікування аритмій серця після операції аортокоронарного шунтування з аневризмектомією. У наведеному клінічному випадку реваскуляризація міокарда і аневризмектомія забезпечили зникнення шлуночкових аритмій, які були наявні до операції. Водночас, у ранній післяопераційний період виникли пароксизми фібриляції та тріпотіння передсердь. Проведення радіочастотної катетерної абляції кавотрикуспідального перешийка забезпечило припинення стійкого тріпотіння передсердь та сприятливий перебіг фібриляції передсердь при подальшому тривалому спостереженні.

Повний текст статті