Ю.В. Зінченко, Т.В. Міхалєва.Перебіг уперше виниклого тріпотіння передсердь протягом п’ятнадцяти років після кардіоверсії

Проведено ретроспективний аналіз 135 історій хвороби пацієнтів з уперше виниклим тріпотінням передсердь (ТП) неклапанного генезу: 116 (85,9 %) чоловіків і 19 (14,1 %) жінок віком (55,7±1,0) року. Протягом 15 років спостереження у 85,8 % хворих зафіксовано постійну форму фібриляції або тріпотіння передсердь, нечасті пароксизми реєстрували у 10,2 % обстежених, часті (1 раз на 3 міс і частіше) – у 2,4 %, не виникало аритмії – у 1,6 %. Максимальну частоту формування постійної форми аритмії виявляли протягом перших 10 років. У 83,3 % хворих зі збереженим протягом 15 років синусовим ритмом проведення профілактичної антиаритмічної терапії не було потрібне. Прогноз перебігу ТП і ефективність катетерного лікування визначається наявністю супутньої фібриляції передсердь.

Повний текст статті