О.Й. Жарінов, Ю.І. Залізна, К.О. Міхалєв, В.О. Куць.Клінічні характеристики та перебіг уперше виявленої неклапанної фібриляції передсердь

Мета – порівняти клінічні симптоми, супутні хвороби і структурно-функціональний стан міокарда в пацієнтів із уперше виявленою фібриляцією передсердь (ФП) залежно від перебігу аритмії та її переходу в пароксизмальну, персистентну або постійну форми. Обстежено 124 пацієнтів, у 49 з них відбулося спонтанне відновлення синусового ритму в термін до 7 діб (пароксизмальна ФП), у 30 – здійснено кардіоверсію (персистентна ФП) і у 45 діагностували вперше виявлену постійну ФП. Оцінювали симптоми, наявність фонової серцево-судинної патології, чинників ризику, супутніх хвороб, порушення функції нирок та щитоподібної залози, результати ехокардіографічного дослідження серця. Групи пацієнтів з минущими формами ФП характеризувалися вираженішим серцебиттям, більшою частотою скорочень серця, нижчими рівнями тиреотропного гормону і глікозильованого гемоглобіну. Водночас пацієнтів із постійною формою ФП серцебиття турбувало менше, у клінічній картині домінували симптоми серцевої недостатності. Пацієнти з пароксизмальною ФП були старшими за віком, характеризувалися вираженішими змінами структурно-функціонального стану міокарда і вищим ризиком тромбоемболічних ускладнень, тоді як формування першого епізоду персистентної ФП було меншою мірою пов’язане з хронічною патологією міокарда і серцевою недостатністю.

Повний текст статті