М.В. Рішко, О.О. Куцин Особливості клінічного перебігу інфаркту міокарда у жителів Закарпаття з інтактними вінцевими артеріями.

Проаналізовано дані пацієнтів з інфарктом міокарда на тлі ангіографічно інтактних вінцевих артерій, що є мешканцями різних висотних зон Закарпатської області. Виявлено чіткі відмінності залежно від регіону проживання, статусу населеного пункту, віку, статі, наявності артеріальної гіпертензії та цукрового діабету. Встановлено зв’язок між топікою ураження стінок лівого шлуночка та певними групами пацієнтів.

Повний текст статті