О.С. Сичов, А.О. Бородай, Т.В. ГетьманКлінічні предиктори дисфункції вушка лівого передсердя у хворих на фібриляцію передсердь неклапанного походження.

ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН України”, Київ
Ознаки дисфункції вушка лівого передсердя (ВЛП) і тромбоутворення є предикторами судинних ускладнень у
хворих з фібриляцією передсердь, тому їх виявлення – це важливий етап підготовки хворого до відновлення синусового ритму. Стаття присвячена аналізу частоти виявлення дисфункції ВЛП і ознак тромбоутворення
(феномен спонтанного контрастування, тромб) у ВЛП, їх взаємозв’язку із сумою балів за шкалою CHA2DS2VASc і можливості її використання для прогнозування виявлення ознак тромбоутворення і дисфункції ВЛП.

Повний текст статті