В.О. Шумаков, І.Е. Малиновська, Л.П. Терешкевич, О.В. Волошина, Л.Ф. Кісілєвич.Клініко-статистичні та клініко-функціональні показники у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда при супутньому цукровому діабеті.

Наведено дані клініко-статистичного аналізу 153 пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та результати спостереження протягом року з визначенням особливостей при супутньому цукровому діабеті (12,6 % хворих). Також окремо представлено клініко-функціональні показники 38 пацієнтів з гострим інфарктом міокарда із супутнім цукровим діабетом та без нього на підставі ехокардіографічного обстеження і результатів тесту з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі. Під час клініко-статистичного аналізу зареєстровано високий показник смертності протягом одного року після інфаркту міокарда при цукровому діабеті. При обстеженні на 12–15-ту добу інфаркту міокарда відсутність достовірної різниці за більшістю показників пов’язана із суттєвими порушеннями, зумовленими гостротою процесу. Визначення особливостей впливу цукрового діабету на перебіг захворювання після інфаркту міокарда потребує подальшого спостереження.

Повний текст статті