Л.М. ЯковлєваКомбінована антигіпертензивна терапія: фокус на фіксовану комбінацію еналаприлу і нітрендипіну.

Харківська медична академія післядипломної освіти
Стаття присвячена проблемі лікування артеріальної гіпертензії. Незважаючи на розробку і впровадження в клінічну практику високоефективних антигіпертензивних препаратів, адекватний контроль рівня артеріального тиску (АТ) здійснюється тільки у 30–50 % хворих. Причинами низької частоти ефективного контролю АТ є, насамперед, складність досягнення цільового АТ при проведенні монотерапії і низька прихильність пацієнтів до терапії при призначенні кількох препаратів. В огляді обговорюються переваги використання фіксованих комбінацій антигіпертензивних препаратів взагалі та комбінації інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту еналаприлу й антагоніста кальцію дигідропіридинового ряду нітрендипіну зокрема. Представлено результати клінічних досліджень, що свідчать про високу ефективність вказаного комбінованого препарату в досягненні цільового рівня артеріального тиску, добру переносність, органопротекторні властивості й позитивний вплив на прогноз.

Повний текст статті