Л.Г. Воронков, І.О. Дюдіна, Л.П. Паращенюк Порівняльна характеристика основних клініко-демографічних показників та якості життя у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного поход ження із систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка.

Обстежено 581 пацієнта із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) ішемічного походження із систолічною дисфункцією лівого шлуночка (СДЛШ) та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ЗФВЛШ). Мета роботи – вивчити у порівняльному аспекті особливості основних клініко-демографічних показників та показники якості життя у хворих із ХСН ішемічного походження із СДЛШ та зі ЗФВЛШ, що репрезентують українську популяцію. Порівняно з хворими із СДЛШ, пацієнти із ЗФВЛШ характеризувалися кращим клініко-функціональним станом (меншим середнім функціональним класом за NYHA, переважанням осіб ІІ функціонального класу за NYHA, меншою тривалістю симптомів ХСН, достовірно кращим перенесенням фізичних навантажень за даними тесту із 6-хвилинною ходьбою, кращою якістю життя за даними Міннесотської анкети, меншою часткою хворих, що перенесли інфаркт міокарда) і, водночас, більшими величинами індексу маси тіла, достовірно більшою часткою пацієнтів з ожирінням та артеріальною гіпертензією.

Повний текст статті