F. Alfonso, A. Timmis, F.J. Pinto, G. Ambrosio, H. Ector, P. Kulakowski, P. Vardas, від імені робочої групи Європейського товариства кардіологів – мережі редакторів Політика щодо конфлікту інтересів та його розкриття у медичних журналах.

Розкриття потенційного конфлікту інтересів (КІ) використовують у біомедичних журналах для забезпечення достовірності та прозорості наукового процесу. Проте підхід до розкриття КІ у багатьох виданнях не є систематичним і послідовним. Нещодавні об’єднані зусилля редакторів проклали шлях до впровадження єдиних знарядь щодо декларування КІ. У статті подається різнобічний погляд редакторів на вирішення класичних аспектів щодо КІ. Обговорюються нові погляди на політику розкриття КІ і практику, прийняту в національних кардіологічних журналах Європейського кардіологічного товариства, за даними крос-секційного оглядового дослідження з використанням стандартизованого опитувальника.

Повний текст статті