О.І. Мітченко, А.В. Руденко, В.Ю. Романов, М.В. Гвоздик, М.М. Гельмедова, В.В. Гутовський.Атеросклероз вінцевих артерій у пацієнтів з цукровим діабетом та гіпотиреозом.

Висвітлено актуальне питання впливу порушень функції щитоподібної залози (гіпотиреозу) та цукрового діабету 2-го типу на прогресування атеросклерозу вінцевих артерій та перебіг ішемічної хвороби серця після операції аортокоронарного шунтування. Дані літератури проілюстровано чотирма клінічними випадками, що передбачали динамічне спостереження за пацієнтами з гіпотиреозом, цукровим діабетом 2-го типу та їх поєднанням у періопераційний період і при тривалому спостереженні.

Повний текст статті