О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Г.П. Вєрєжнікова, Н.О. Мохначова.Діагностика порушень внутрішньошлуночкової провідності.

У лекції розглянуто клінічно значущі критерії класифікації порушень внутрішньошлуночкової провідності (ПВШП), зокрема постійність, локалізацію та ступінь вираження. Наявність ПВШП розцінюють як важливий діагностичний критерій, але водночас вона може бути обмеженням для електрокардіографічної діагностики гіпертрофії шлуночків серця та вогнищевих змін міокарда. Вплив ПВШП на клінічний перебіг і прогноз хвороб серця залежить від фонових структурно-функціональних змін серцевого м’яза. У багатьох клінічних ситуаціях дво- і трипучкові внутрішньошлуночкові блокади, а також ПВШП у поєднанні з епізодами синкопе дозволяють передбачити виникнення в майбутньому повної атріовентрикулярної блокади, і тому їх розглядають як показання до постійної кардіостимуляції. Морфологія та ступінь розширення комплексу QRS є ключовими критеріями при оцінюванні показань до ресинхронізаційної терапії у хворих із серцевою недостатністю.

Повний текст статті