О.Й. Жарінов, Я.В. Скибчик, О.М. Грицай Діагностика ортостатичного синкопе

У статті розглядаються синкопальні стани як одна з найпоширеніших причин транзиторної втрати свідомості. На основі розгляду клінічного випадку звернуто увагу на труднощі, доцільність міждисциплінарного підходу і можливості первинного обстеження у диференційній діагностиці синкопе (зокрема, спричинених ортостатичною гіпотензією). Наведено епідеміологічні дані, причини, патофізіологічні механізми, діагностичні особливості синдромів порушення переносності ортостатичного навантаження у світлі оновлених рекомендацій з діагностики та лікування синкопальних станів Європейського товариства кардіологів.

Повний текст статті