Ю.В. Зінченко, О.В. Доронін, О.Ю. Марченко, С.В. ЛізогубТруднощі діагностики та лікування ектопічних передсердних тахікардій.

1 ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН України”, Київ
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
Описаний клінічний випадок показав діагностичні складнощі при виявленні ектопічної передсердної тахікардії, абсолютну неефективність проведеної антиаритмічної терапії і водночас високі результати катетерного лікування. Використання сучасних методів діагностики (холтерівське моніторування електрокардіограми, медикаментозні проби, черезстравохідне і внутрішньосерцеве електрофізіологічне дослідження) допоможе не тільки точно діагностувати аритмію, а й ширше впроваджувати в практичну аритмологію малоінвазивні методи лікування.

Повний текст статті