А.В. Іпатов, Ю.І. Коробкін, І.В. Дроздова, І.Я. Ханюкова, М.Г. Сидорова Хвороби системи кровообігу: провідні тенденції динаміки інвалідності.

Проведено аналіз динаміки інвалідності дорослого й працездатного населення України внаслідок хвороб системи кровообігу у 2000-2010 рр. за даними статистичної звітності. Розроблено інформаційну технологію оцінки динаміки інвалідності в Україні, однією із складових якої є аналіз часових рядів, що базується на регресійному підході. Ця технологія дає можливість охарактеризувати динаміку інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу в різних регіонах України, виділити провідні тенденції процесу, встановити відносний ризик збільшення інвалідності, виявити регіони зі зростанням первинної та розрахувати рівень “прихованої” інвалідності, прогнозувати її тенденції у майбутньому, що в подальшому дасть можливість удосконалити систему моніторингу інвалідності населення України. Отримані дані аналізу динаміки інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу свідчать про недостатнє або неповне використання можливостей медико-соціальної допомоги в Україні, значні очікувані перспективи щодо поліпшення якості роботи всієї служби медико-соціальної експертизи при подальшому впровадженні сучасних інформаційних медичних технологій.

Повний текст статті