О.І. Мітченко, А.О. Логвиненко, В.Ю. Романов Добовий профіль артеріального тиску та структурно-функціональний стан міокарда у хворих з метаболічним синдромом та дисфункцією щитоподібної залози, оптимізація лікування

Метою дослідження було вивчення особливостей добового профілю артеріального тиску (AT) і показників структурно-функціонального стану міокарда у хворих з метаболічним синдромом (МС) та субклінічним гіпотиреозом; шляхи оптимізації терапії з використанням замісної гормонотерапії (ЗГТ). У хворих з МС та субклінічним гіпотиреозом виявлено зростання показників середньодобового, середньоденного та офісного діастолічного AT, а також переважання несприятливих добових профілей AT night-реакег і non-dipper. Виявлено, що наявність субклінічного гіпотиреозу у хворих з МС пов’язана з формуванням гіпертрофії лівого шлуночка. Доведено, що проведення ЗГТ у хворих з МС та субклінічним гіпотиреозом сприяє оптимізації антигіпертензивного лікування, що супроводжується зниженням діастолічного AT у 48 % хворих, зменшенням частоти виявлення профілю non-dipper та відсутністю профілю night-реакег. Проведення ЗГТ у хворих з МС та субклінічним гіпотиреозом протягом 6 міс спостереження асоціюють зі зменшенням проявів гіпертрофії міокарда, на відміну від хворих із субклінічним гіпотиреозом, які проходили тільки антигіпертензивну терапію і не проходили ЗГТ.

Повний текст статті