І.В. МартинівДозозалежний антигіпертензивний та ренопротекторний вплив аторвастатину у хворих на артеріальну гіпертензію

У 138 хворих на артеріальну гіпертензію (70 пацієнтів з есенціальною гіпертензією і 68 – із симптоматичною ренопаренхіматозною артеріальною гіпертензією) вивчали вплив аторвастатину на рівень артеріального тиску, ліпідний профіль і рівень мікроальбумінурії. Установлено, що окрім вираженого ліпідознижувального ефекту, аторвастатин чинить антигіпертензивну і ренопротекторну дію, яка виявляється додатковим зниженням рівня мікроальбумінурії у хворих на тлі антигіпертензивного лікування. Ці властивості препарату є плейотропними, оскільки не пов’язані зі зниженням рівня ліпідів сироватки крові і виявляються при тривалому (більше 6 міс) застосуванні аторвастатину в дозі 20 мг на добу.

Повний текст статті