О.Г. КупчинськаДинаміка показників гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу за умови епізодичного прийому антигіпертензивних препаратів.

Дослідили спонтанний трирічний перебіг нелікованої (м’якої та помірної) артеріальної гіпертензії у 63 пацієнтів. Спостерігали достовірне підвищення артеріального тиску (АТ) (49,2 % пацієнтів – 1-ша група), відсутність його змін (38,1 % – 2-га група), зниження або нормалізацію АТ (12,7 % – 3-тя група). Зниження або нормалізацію АТ відзначено у деяких хворих з м’якою артеріальною гіпертензією без ураження органів-мішеней. У пацієнтів 1-ї та 2-ї груп виявили розвиток/прогресування ознак гіпертрофії лівого шлуночка, що супроводжувалося тенденцією до зниження скоротливої здатності гіпертрофованих стінок лівого шлуночка, незважаючи на збереження його загальної насосної функції на вихідному рівні. Це свідчить про те, що збереження АТ на вихідному рівні не може бути розцінено як відсутність прогресування гіпертонічної хвороби (навіть у пацієнтів з м’якою артеріальною гіпертензією).

Повний текст статті